Bezpłatna terapia dla dzieci

Podaruj nadzieję! Każde dziecko ze schorzeniami ma prawo do jak najlepszego leczenia!

Ponieważ nasz system opieki zdrowotnej nie pokrywa kosztów wszystkich koniecznych świadczń terapeutycznych, Dom im. Świętego Łukasza przejmuje od teraz bezpłatną terapię dzieci. Nasz główny cel stanowi zapewnienie jak największej liczbie dzieci mobilności i samostanowienia w życiu. Sukces w rehabilitacji wynika z połączenia najwyższej jakości zabiegów terapeutycznych i zaufania, że towarzyszy im godność i człowieczeństwo.

W naszym Instytucie Neurorehabilitacji Ambulatoryjnej bezpłatnie leczone są wszystkie dzieci w wieku od 3 do 13 lat. Dom im. Świętego Łukasza w Salzburgu jest jednym z wiodących centrów rehablitacji ambulatoryjnej zajmujących się leczeniem schorzeń neurologicznych i psychosomatycznych.

Do dyspozycji pacjentów oddano najnowcześniejsze manualne i wspierane przez roboty możliwości terapii oraz oferty fizjoterapeutyczne. Pomagamy przy wszystkich schorzeniach neurologicznych, takich jak stwardnienie rozsiane, mózgowy niedowład kurczowy i inne choroby neuroortopedyczne wieku dziecięcego. Dla wielu pacjentów i przede wszystkim dla dzieci terapia wspierana przez roboty oraz animację komputerową stanowią również pożądane urozmaicenie.

Prośba o datki w celu zwiększenia mobilności małych pacjentów!

Dom im. Świętego Łukasza jest jednym z najnowcześniejszych ośrodków rehabilitacji ambulatoryjnej w Austrii. Aspirujemy do tego, aby pomóc możliwie jak największej liczbie pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi. W naszym działaniu kierujemy się dobrem pacjentów i sprawiedliwością społeczną. Niestety kasy chorych w Austrii nie wspierają wielu ważnych i koniecznych możliwości terapii w Austrii. Dlatego prosimy o datki, abyśmy zdołali pomóc tym osobom, którzy nie są w stanie sfinansować nowoczesnej terapii ambulatoryjnej z własnych środków. Ponieważ naszym obowiązkiem jako ludzi jest traktowanie i wspieranie wszystkich jednakowo!

Możliwość wpłaty datków przelewem bankowym:

Wpłacając datek przelewem bankowym, umożliwiają Państwo stałą terapię neurologiczną w Domu im. Świętego Łukasza. Nawet poprzez niskie datki od 5 euro miesięcznie umożliwią Państwo leczenie – które często łączy się z dużymi kosztami – i podarują dzieciom nową nadzieję.


IBAN: AT16 2040 4000 4201 6386
BIC: SBGSAT2SXXX
Tytuł przelewu: Hoffnung Kinderrehabilitation (pol. nadzieja, rehabilitacja dziecięca)

Paypal / Kreditkarte

Możliwość wpłaty datków kartą kredytową lub przez Paypal:

Prosimy w tym miejscu wprowadzić w walucie euro kwotę datku, którą chcieliby Państwo przekazać.

Enter Amount

Für Zuweiser

In unserem Haus finden Ärztekollegen einige der modernsten rehabilitativen Technologien unserer Zeit. Diese werden normalerweise nur in stationären Rehabilitationszentren angeboten.

[ Mehr dazu ]

Spendenaktion

Da unser Gesundheitssystem nicht alle notwendigen therapeutischen Leistungen bezahlt, übernimmt das Haus Sankt Lukas ab sofort die kostenlose Therapie für Kinder.

[ Mehr dazu ]